درباره مجله جام جهان

با مجله جام جهان همراه باشید، آینه جهان نمای رویدادها و وقایع دنیا، مجله خبری و تحلیلی جام جهان بین در مورد آخرین رویدادهای دنیا، اخبار ایران، رویدادها و وقایع اقتصادی در دنیا، مجل ه ورزشی مطالب فراوانی را در اختیار شما قرار میدهد.