وزنه برداری

مسابقات کسب سهمیه وزنه برداری تمدید شد

فدراسیون جهانی وزنه برداری از تمدید مسابقات کسب سهمیه المپیک توکیو اطلاع داد که این تصمیم فرصت تازه ای را در اختیار سهراب مرادی قرار می دهد.

11 مرداد 1399

بیرانوند: کار ملی علی حسینی تمام شده، اما در لیگ می تواند وزنه بزند

دبیر فدراسیون وزنه برداری گفت: با توجه به اینکه سعید علی حسینی فرم بازنشستگی را امضا کرده، بحث ملی اش تمام شده اما اگر بخواهد می تواند در لیگ وزنه بزند.

5 بهمن 1398