پایان چک های حامل

به گزارش مجله جام جهان، با اجرای کامل قانون جدید، اعتبار دوباره به چک بازمی شود. قرار است با ورود و همه گیری چک های الکترونیکی و مواردی که در قانون جدید صدور چک پیش بینی شده است، تمام مسائلی که چک را به عنوان ارزان ترین سند مدت دار اقتصادی دچار مسائل زیادی کرده بود و اعتبار آن را تاحد زیادی کاهش داده بود، برطرف شود. طبق قانون از انتهای آذرماه جاری، صدور و دریافت چک تنها با ثبت اطلاعات دقیق در سامانه صیاد امکانپذیر می شود، ولی با توجه به این که فرآیند تغییر اساسی چک نیاز به فرهنگ سازی و زمان مناسب دارد، بانک مرکزی در روز چهارم آذرماه بیان نمود که کارسازی چک تا اطلاع ثانوی براساس روال قبل انجام می شود.

پایان چک های حامل

درواقع این قانون تاحد بسیار زیادی صدور چک های بی محل، کلاهبرداری و پولشویی را از بین می برد، چرا که با ورود چک به بستر سامانه های یکپارچه و نرم افزار های مختلف، پیش از دریافت کننده چک، این بانک مرکزی است که اعتبار صادرکننده چک را اعتبارسنجی می کند.

با توجه به اهمیت بالای چک در مبادلات کشور، از سالیان گذشته، قانونگذاران و مجریان به دنبال برطرف کردن خلأ های قانونی این برگه بهادار بودند به طوری که هفت مرتبه اصلاح و بازنگری قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است و سرانجام اصلاح قانون صدور چک توسط کنندگان مجلس در تاریخ 13 آبان 1397 اصلاح و بازنگری شد. حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون)، بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت های بانکی کشور، زیرساخت های لازم برای اجرای قانون جدید را فراهم کرده است.

آمار و داده های سامانه چکاوک که برای پردازش داده های بین بانکی راه اندازی شده است نشان می دهد که در طول سال، حدود 110 میلیون فقره چک بین بانکی با مبلغ مجموعاً بالغ بر 3 هزار و 500 میلیارد تومان (مجموع چک های عادی و رمزدار) صادر می شود که عمدتاً مورد استفاده تجار و بازرگانان است. دو برابر این تعداد نیز چک درون بانکی در طول سال صادر می شود. این ارقام نشان می دهد که چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و طبیعتاً هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد.

هرچند هنوز قانون جدید چک به صورت کامل اجرایی نشده است، اما با راه اندازی سامانه هایی مانند صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک)، چکاوک (سیستم انتقال تصویر چک) و پیچک (سامانه پیگیری مبادلات چک)، پیش از اجرای کامل قانون نخستین آثار خداحافظی با چک های سنتی نمایان شد. بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در سرانجام سال 1396، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای 15.4 درصد بود که به 9.2 درصد در سرانجام شهریور ماه 1399 رسیده است. این یعنی 6.2 واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبادله ای با 11.4 واحد درصد کاهش، از 21.5 درصد در سرانجام سال 1396 به 10.1 درصد در سرانجام شهریور ماه 1399 رسید.

کارسازی چک ها تا اطلاع ثانوی به شکل گذشته تداوم می یابد

همانگونه که اشاره شد، برای بسترسازی کامل اجرای قانون جدید، بانک مرکزی دراطلاعیه اول خود درباره چک اظهار داشت که کارسازی چک تا اطلاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد.

براساس این اطلاعیه، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در راستای اجرای ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، نسبت به آماده سازی زیرساخت ها و درگاه های ارتباطی به منظور اجرای تکالیف قانونی برعهده نظام بانکی کشور اقدام و امکانات لازم برای ایجاد دسترسی صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک را به سامانه صیاد فراهم کرده است.

باتوجه به این که به موجب مفاد ماده یادشده صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در سامانه صیاد است، از تاریخ 22 آذرماه جاری، صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک باید نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه صیاد اقدام کنند.

بر اساس تبصره یک ماده فوق، از تاریخ 22 آذر ماه 1399 ضروری است تمام چک ها در وجه ذینفع تعیین صادر شود. همچنین ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.

بدین ترتیب تمام دارندگان دسته چک موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده آن شامل شناسه ملی، کدملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید در سامانه صیاد ثبت کنند. بدین منظور صادرکننده چک می تواند از طریق درگاه های نوین بانک افتتاح کننده و نگهدارنده حساب جاری وی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) یا برنامک های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه یاد شده دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.

نحوه احراز هویت در برنامه های موبایلی

طبق اطلاعیه بانک مرکزی، شناسایی صادرکننده چک و حصول اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرآیند احراز هویت توسط بانک یا برنامک موبایلی است که احراز هویت در برنامک های موبایلی به دو صورت انجام می شود. نخست، انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با کد ملی وی و دوم استفاده از یکی از کارت های بانکی صادرکننده چک.

به عبارت دیگر صادرکننده چک می تواند با به کارگیری یکی از کارت های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیمکارت ثبت شده به نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد کند.

دریافت کننده اطلاعات چک را تأیید می کند

به منظور بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده، دریافت کننده چک امکان اخذ استعلام از سامانه صیاد را داشته و پس از حصول اطمینان از تطبیق اطلاعات ثبت شده با اطلاعات مندرج در برگه چک نسبت به تأیید اطلاعات چک دریافتی اقدام می کند. همچنین چنانچه دریافت کننده چک پس از تأیید اطلاعات آن، متمایل به انتقال چک به شخص دیگری باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت تعیینات ذینفع جدید (ثبت شناسه وکد ملی وی) برای او فراهم است.

همچنین شناسایی دریافت کننده چک و حصول اطمینان از تأیید اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرآیند احراز هویت توسط بانک یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک های موبایلی به صورت انطباق شماره تلفن دریافت کننده چک با کد ملی وی و استفاده از یکی از کارت های بانکی دریافت کننده چک انجام می شود.

به عبارت دیگر دریافت کننده چک می تواند با به کارگیری یکی از کارت های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیمکارتی که به نام وی ثبت شده است، اقدام به تأیید اطلاعات چک یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.

با توجه به اهمیت چک در مبادلات تجاری کشور به عنوان یکی از ابزار های پرداخت غیرنقدی و مهم در نظام پرداخت کشور، نظرداشت معضلات و مسائل اقتصادی ناشی از بیماری کرونا برای برخی از کسب وکار ها و همچنین در راستای فرهنگ سازی و ایجاد فرصت مناسب به منظور برقراری ارتباط عموم مردم با سامانه صیاد، ضمن تأکید بر ضرورت ثبت اطلاعات چک توسط صادرکنندگان آن در سامانه ذکر شده براساس روال اجرایی تمهید شده به شرح فوق، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور حداکثر تعامل و همکاری لازم را با عموم مردم به منظور پیشگیری از بروز هرگونه چالش های احتاقتصادی ناشی از اجرای فرآیند ثبت و نقل و انتقال چک را به عمل می آورد و کارسازی چک ها تا اطلاع ثانوی همانند گذشته تداوم می یابد.

چک کاغذی همچنان در گردش

براساس برنامه ریزی های اجرا شده، چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد شد. به عبارت دیگر، چک کاغذی هنوز در گردش خواهد ماند. روال کار با چک الکترونیک به نحوی خواهد بود که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک ها صادر می شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود.

مشتریان بانکی می توانند از طریق کارتابلی که در اختیار ایشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد. با وجود این از آنجا که چک الکترونیکی بدون امضای الکترونیک اجرایی نمی شود، عدم فراگیری امضای الکترونیک میان عموم مردم اصلی ترین مسائل ما در راه اندازی چک الکترونیک به شمار می رود.

کسانی که تلفن هوشمند ندارند

برای گسترش و تسهیل رابط های کاربری و ساده تر کردن تعاملات مردم با این سامانه، علاوه بر درگاه های بانکی، کانال های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن های پرداخت نیز مدنظر قرارگرفته است. همچنین کسانی که از ابزار های مدرن نظیر تلفن های همراه هوشمند استفاده نمی کنند نیز در فرآیند اجرای قانون جدید چک لحاظ شده اند و از روش هایی نظیر تجهیز دستگاه های خودپرداز، تلفن بانک ها، پیامک و کد های دستوری USSD به صورت گام به گام استفاده خواهد شد.

مسدودسازی حساب های بانکی صادرکننده چک بی محل

طبق ماده 5 مکرر اصلاح قانون صدور چک، در صورت برگشت خوردن چک، گیرنده چک می تواند بلافاصله حساب های شخص را در شبکه بانکی مسدود کند. اجرایی شدن این ماده مستلزم استعلامات قضایی و تسهیل تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و قوه قضائیه است که در حال انجام است.

منبع: فرارو
انتشار: 6 دی 1399 بروزرسانی: 6 دی 1399 گردآورنده: shahjahanfaroj.ir شناسه مطلب: 882

به "پایان چک های حامل" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پایان چک های حامل"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید