بهداشت دهان و دندان

ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت امروز 6 آبان ماه انتها می یابد

ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دوره دکتری تخصصی PhD رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی 99-98 امروز 6 آبان ماه 98 انتها می یابد.

25 آذر 1398

دلیل صادر نشدن کارت بازی علیرضا حقیقی تعیین شد

مالک باشگاه نساجی در مورد صادر نشدن کارت بازی علیرضا حقیقی و 3 بازیکن دیگر این تیم واکنش نشان داد.

21 آذر 1398